Servizo de creación de contidos

Kielet é especialista en crear contidos en múltiples idiomas para a súa empresa.

  • Catálogos
  • Notas de prensa
  • Artigos
  • Webs empresariais
  • Redes sociais (redacción e mantemento de contidos de Facebook, Linkedin, Twiter…)

Kielet redacta para diversos sectores (arte, medicina, deportes, cultura, TI…).

Kielet tamén pode realizar correccións de contidos dos seus comunicados, dossieres, portfolios, documentos, ofertas… Correccións de estilo, ortotipográficas ou de corrección.

contenidos

Kielet traballa creando contidos para editoriais, redactando e como especialistas no desenvolvemento de contidos específicos para a aprendizaxe e a asimilación de idiomas:

  • Libros de idiomas para estranxeiros
  • Libros de texto de idioma materno
  • Libros adaptados a diferentes idades e niveis de aprendizaxe
  • Libros de idiomas adaptados a diferentes sectores (marketing, informática, negocios , comercial) e diversas temáticas (vocabulario, estruturas gramaticais, ortografía, pronunciación…)

Orzamento
online
creación de contidos

Asunto

Nome e apelidos

Empresa

Teléfono

E-mail

Arquivos adxuntos

Observacións